AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring Ad Warmerdam Osteopathie en Almere Feldenkrais & Fysiotherapie

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Ad Warmerdam Osteopathie en Almere Feldenkrais & Fysiotherapie geleverde diensten.

Ad Warmerdam Osteopathie en Almere Feldenkrais & Fysiotherapie, gevestigd te Kweekgrasstraat 60, 1313 BT Almere, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens/medische gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ad Warmerdam Osteopathie en Almere Feldenkrais & Fysiotherapie verwerken uw gegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Ad Warmerdam Osteopathie en Almere Feldenkrais & Fysiotherapie van u nodig hebben of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ons in ieder geval en tenminste worden verwerkt, betreffen:

 • Voornaam, voorletters, achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Persoonlijke gegevens
 • Medische geschiedenis en gegevens
 • Klachtomschrijving
 • Onderzoek
 • Diagnose
 • Behandelingsverslagen
 • Documenten/verslagen van andere behandelaars

Waarom we gegevens nodig hebben

 • Om u – als osteopaat, fysiotherapeut/Feldenkrais practitioner – te kunnen behandelen
 • Om u te kunnen benaderen indien nodig
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens/medische gegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens/medische gegevens zijn Ad Warmerdam Osteopathie en Almere Feldenkrais & Fysiotherapie gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en zij houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behouden Ad Warmerdam Osteopathie en Almere Feldenkrais & Fysiotherapie zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Ad Warmerdam Osteopathie en Almere Feldenkrais & Fysiotherapie bewaren uw persoonsgegevens/medische gegevens niet langer dan strikt nodig is en/of conform wettelijke voorschriften.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Ad Warmerdam Osteopathie en Almere Feldenkrais & Fysiotherapie verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens/medische gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u aanvragen door middel van een mail naar almotion@xs4all..nl.

Beveiliging
Ad Warmerdam Osteopathie en Almere Feldenkrais & Fysiotherapie hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ad Warmerdam Osteopathie en Almere Feldenkrais & Fysiotherapie hebben passende technische maatregelen genomen teneinde uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw privacyrechten
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doen via almotion@xs4all.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerking over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via almotion@xs4all.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 25 mei 2018