Voor Feldenkrais Practitioners

(Advanced) Training voor Feldenkrais practitioners/teachers

– Feldenkrais teacher/practitioner worden…?!

De 6e
Internationale Feldenkrais opleiding in Amsterdam is uitgesteld.
Voorbereidingen voor vervolg zijn gaande, nieuwe ontwikkelingen worden vermeld.

NB:  Info over nieuwe Feldenkraisopleiding in NL

In aanloop naar de nieuwe opleiding (start gepland voor april 2024)

organiseert Panta Rhei een gratis webinar met Larry Goldfarb op dinsdag 23 mei ’23

Ga voor informatie en registratie naar:

Een 2e gratis webinar staat gepland voor 12 september:

– Supervisie- en Studiegroepen
In Almere organiseren we met regelmaat studiebijeenkomsten voor practitioners en practitioners in
opleiding. Meestal doen we – vanuit een (ingebrachte) vraag of thema – een Awareness Through
Movement les, bespreken we hoe en wat werkt en spelen we in een individuele setting met deze
componenten. Dit uitwisselen van nieuwsgierigheid, kennis en ervaringen, samen oefenen en vragen
stellen, vormt een inspirerende omgeving om te leren en ons verder te ontwikkelen.

De volgende studiebijeenkomst staat gepland op:
Zaterdag 8 Juli 2023 van 10.30 – 17.00 uur “FI in 3D” deel 1

Tijdens het geven van een Functionele Integratie-les . . . Waar is je focus?

Waar voel en luister je naar . . en wat gebeurt er ondertussen nog meer?

– Advanced Trainings
Verder leren in de verdieping van wat de Feldenkrais methode te bieden heeft, het beter leren kennen van
je eigen mogelijkheden en het verfijnen van je vaardigheden.
“Ingrediënten voor Beter Lopen”
Datum wordt binnenkort bekend gemaakt.